TIN TỨC

Phạt 8 tỷ đồng các tổ chức, cá nhân vi phạm SHTT

Phạt 8 tỷ đồng các tổ chức, cá nhân vi phạm SHTT:   Kết quả xử lý hành vi...

chi tiết

Xử lý vi phạm SHTT: Ưu tiên biện pháp dân sự

News image

Xử lý vi phạm SHTT: Ưu tiên biện pháp dân sự Nhà báo với quyền sở hữu trí tuệ”...

chi tiết

Thương hiệu - Vấn đề sống còn của doanh nghiệp

News image

Thương hiệu - Vấn đề sống còn của doanh nghiệp   Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư...

chi tiết
Tên thương mại PDF. In Email

 Đối tượng Sở hữu trí tuệ

TÊN THƯƠNG MẠI

 

Tên thương mại  là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong họat động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên thương mại đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh ( Khu vực kinh doanh là khu vực địa lý nơi chủ thể kinh doanh có bạn hàng, khách hàng hoặc có danh tiếng).

 

Để được bảo hộ với danh nghĩa tên thương mại thì tên gọi đó phải là tập hợp các chữ cái (có thể kèm theo chữ số) phát âm được; và có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với các chủ thể khác trong cùng lĩnh vực kinh doanh, trên cùng một khu vực. Tên thương mại sẽ không được bảo hộ nếu gây nhầm lẫn với tên thương mại của người khác đã được sử dụng từ trước trên cùng một khu vực và trong cùng một lĩnh vực kinh doanh, hoặc gây nhầm lẫn với nhãn hiệu hàng hoá của người khác đã được bảo hộ từ trước khi bắt đầu sử dụng tên thương mại đó, hoặc thuộc các đối tượng không bảo hộ như tên gọi của các cơ quan hành chính, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

 

Tên thương mại được bảo hộ (không cần phải đăng ký) khi đáp ứng các yêu cầu. Tên thương mại được bảo hộ chừng nào chủ sở hữu vẫn còn duy trì hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó.

 

Mọi hành vi sử dụng bất kỳ chỉ dẫn thương mại nào trùng hoặc tương tự với tên thương mại của người khác cho cùng loại sản phẩm, dịch vụ hoặc cho sản phẩm, dịch vụ tương tự, gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh đó đều bị coi là xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại.